Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi

Ana səhifə / Qanunlar

№ 1139-VQD / 4 may 2018-ci il tarixli “Əqli mülkiyyət hüquqlarının təminatı və piratçılığa qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

№ 1137-VQD / 4 may 2018-ci il tarixli “Məlumat toplularının hüquqi qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

№ 1135-VQD / 4 may 2018-ci il tarixli “İnteqral sxem topologiyalarının hüquqi qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

№ 1134-VQD / 4 may 2018-ci il tarixli “Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

№ 1133-VQD / 4 may 2018-ci il tarixli “Azərbaycan folkloru nümunələrinin hüquqi qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

31 may 2017-ci il tarixli “Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

31 may 2017-ci il tarixli “Publik hüquqi şəxslər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

31 may 2017-ci il tarixli “Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

10 mart 2017-ci il tarixli “İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu 

15 may 2015-ci il tarixli “Reklam haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

№ 636-IVQD / 30 aprel 2013-cü il tarixli “Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

№ 639-IVQD / 30 aprel 2013-cü il tarixli “Məlumat toplularının hüquqi qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

№ 638-IVQD / 30 aprel 2013-cü il tarixli “Azərbaycan folkloru nümunələrinin hüquqi qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

№ 365-IVQ / 22 may 2012-ci il tarixli “Əqli mülkiyyət hüquqlarının təminatı və piratçılığa qarşı mübarizə haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

№ 580-IIIQD / 1 aprel 2008-ci il tarixli "Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər və əlavələr edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

№ 121-IIIQ / 30 may 2006-cı il tarixli “Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatı arasında Əməkdaşlıq Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

№ 1004-IIQ / 30 sentyabr 2005-ci il tarixli "ÜƏMT-nin müəlliflik hüququna dair Müqaviləsi”nə qoşulmaq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

№ 1008-IIQ / 30 sentyabr 2005-ci il tarixli "Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar sahəsində əməkdaşlıq haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

№ 1005-IIQ / 30 sentyabr 2005-ci il tarixli "ÜƏMT-nin ifalar və fonoqramlara dair Müqaviləsinə qoşulmaq haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

№ 909-IIQ / 10 may 2005-ci il tarixli “İfaçıların, fonoqram istehsalçılarının və yayım təşkilatlarının hüquqlarının qorunması haqqında" Beynəlxalq Konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

№ 755-IIQ / 14 sentyabr 2004-cü il tarixli "Məlumat toplularının hüquqi qorunması haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

№ 617-IIQ / 6 aprel 2004-ci il tarixli "Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin kompüter informasiyası sahəsində cinayətlərə qarşı mübarizədə əməkdaşlığı haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

№ 460-IIQ / 16 may 2003-cü il tarixli "Azərbaycan folkloru nümunələrinin hüquqi qorunması haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

№ 355-IIQ / 2 iyul 2002-ci il tarixli "Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Ukrayna Nazirlər Kabineti arasında "Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqların qorunması sahəsində əməkdaşlıq haqqında" Sazişin təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

№ 337-IIQ / 31 may 2002-ci il tarixli "İnteqral sxem topologiyalarının hüquqi qorunması haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

№ 79-IIQ / 16 fevral 2001-ci il tarixli "Azərbaycan Respublikasının Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının Fonoqram istehsalçılarının mənafelərinin onların fonoqramlarının qanunsuz təkrar istehsalından qorunması haqqında Konvensiyasına qoşulması barədə" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

№ 564-IQ / 4 dekabr 1998-ci il tarixli "Əqli mülkiyyət sahəsində hüquq pozuntularının qarşısının alınması sahəsində əməkdaşlıq haqqında Sazişin xüsusi rəylə təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

№ 548-IQ / 27 noyabr 1998-ci il tarixli "Ədəbi və bədii əsərlərin qorunması haqqında Bern Konvensiyasına qoşulmaq barədə" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

№ 354-IQ / 26 iyun 1997-ci il tarixli "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Özbəkistan Respublikası Hökuməti arasında müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqların qorunması sahəsində əməkdaşlıq haqqında Sazişin təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

№ 314-IQ / 10 iyun 1997-ci il tarixli "Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

№ 115-IQ / 5 iyun 1996-cı il tarixli "Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlar haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

 

№ 20-IQ / 07 fevral 1996-cı il tarixli "Müəlliflik hüququnun və əlaqəli hüquqların müdafiəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Sazişin təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikasının Qanunu