Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi

Ana səhifə / Nəşrlər, prezentasiyalar

Əsərlərdən istifadənin bəzi növlərinə görə qonorar ödənilməsi qaydalarına dair İzahlar (restoran, kafe, bar, şadlıq evi mülkiyyətçilərinin istifadəsi üçün )

İnternet və müəlliflik hüququ: maraqların toqquşması və kompromisin axtarışı

Azərbaycan musiqi alətlərinin qorunması və inkişafı haqqında

Ətraf mühit və əqli mülkiyyət

Fövqəladə hallar, əqli mülkiyyət hüquqları ilə qorunan mədəni dəyərlər və insan hüquqları

Biliklər və Texnologiyalar + İnvestisiyalar və Əqli mülkiyyət = Universitetlərin və Sənayenin İnsan Kapitalının Ekosistemi (ÜƏMT-nin Universitet və elmi-tədqiqat institutları üçün ƏM siyasəti modelinin uyğunlaşdırılması təcrübəsindən)

Kreativ iqtisadiyyat və kiçik və orta sahibkarlığın innovasiyalı inkişafı

Azərbaycanın inkişafında əqli mülkiyyət hüquqlarının rolu

Azərbaycan Respublikasının universitetlərində əqli mülkiyyətin və elmi-tədqiqat fəaliyyətinin dəstəklənməsində Müəllif Hüquqları Agentliyinin rolu (İnnovasiyalı inkişaf və universitetlərdə (elmi müəssisələrdə) texnologiyaların kommersiyalaşması yolları)

Elmi, tədris və ədəbi əsərlərin mətnlərində plagiat və onun qarşısının alınması yolları

Kreativ iqtisadiyyat və Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı

Azərbaycanın universitetlərində və elmi-tədqiqat müəssisələrində əqli mülkiyyət sahəsindəki siyasət haqqında

Müəllif-hüquq islahatı: istisnalar və məhdudiyyətlər

Əqli mülkiyyət dünən, bu gün və sabah