Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi

Ana səhifə / Normativ hüquqi aktların layihələri

“Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqlara əsaslanan istehsalın (kreativ sənayenin) iqtisadiyyatda payının hesablanması və əqli mülkiyyət aktivlərinin qiymətləndirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Nazirlər Kabinetinin Qərar layihəsi

“Məlumat toplularının hüquqi qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişiklik edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsi

“Azərbaycan qeyri-maddi mədəni irs nümunələrinin hüquqi qorunması, pasportlaşdırılması, qeydiyyatı və dövlət reyestrinin aparılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Nazirlər Kabinetinin Qərar layihəsi

"Elm, ədəbiyyat və incəsənət əsərlərinin sifariş, o cümlədən dövlət sifarişi əsasında yaradılmasına və əsərlərin nəşrinə görə müəllif qonorarının və əsərlərin nəşrə hazırlanması ilə əlaqədar işlərə görə haqqın minimum məbləğləri haqqında" Nazirlər Kabinetinin Qərar layihəsi

Əqli mülkiyyət üzrə Uzunmüddətli Milli Strategiya

"Əqli mülkiyyət sahəsində piratçılığa qarşı mübarizə üzrə Komissiyanın yaradılması haqqında" Nazirlər Kabinetinin Qərar layihəsi

"Əsərlərin dövlət varidatı elan edilməsi haqqında" Nazirlər Kabinetinin Qərar layihəsi

"Əlaqəli hüquqların obyekti olan ifadan istifadəyə görə minimum tariflər haqqında" Nazirlər Kabinetinin Qərar layihəsi

“Rəqəmli şəbəkədə yayım təşkilatlarının hüquqlarının qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsi

"Müəlliflik hüququ, əlaqəli hüquqlar və digər oxşar əqli mülkiyyət hüquqları obyektlərinin elektron ticarətinin tənzimlənməsi haqqında" Nazirlər Kabinetinin Qərar layihəsi

“Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinə dəyişikliklər və əlavə edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsi

“Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanun layihəsi