copag.gov.az copag.gov.az copag.gov.az

Ermənistan Respublikasının hərbi təcavüzünün nəticələri

Dağlıq Qarabağın ətrafındakı rayonlar

TƏCAVÜZÜN QURBANLARI

Dağıntılar və ziyanlar

Qaçqın, məcburı köçkün və sığınacaq axtaran şəxslər

İşğal edilmiş ərazilərdə olan Ermənistan hərbi qüvvələri

İşğal edilmiş ərazilərə qanunsuz köçürülən əhali

XəritəErmənistan Respublikasının hərbi təcavüzünün nəticələri

QAÇQIN, MƏCBURI KÖÇKÜN VƏ SIĞINACAQ AXTARAN ŞƏXSLƏR
(2015) 


Ermənistandan qaçqınlar — 350 000 

Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən məcburi köçkünlər — 789 000 

Orta Asiyadan qaçqınlar (Axısxa türkləri) — 60 000 

Digər ölkələrdən olan qaçqın və sığınacaq axtaran şəxslər — 1 500 

(2003-cü ilə qədər onların sayı 11 000 nəfər olmuşdur) 

Cəmi: — 1 200 500 

Qeyd: Qaçqın və məcburi köçkünlər müvəqqəti olaraq 62 şəhər və rayon ərazisində əsasən 1 600-dən çox obyektdə məskunlaşmışdır.