Azərbaycan Respublikası	Müəllif Hüquqları Agentliyi

Tez-tez verilən suallar

Hansı topologiyalar qeydiyyatdan keçirilə bilər?


Yalnız orijinal topologiyalar qeydiyyatından keçirilə bilər. Qeydiyyat üçün topologiyanı eyniləşdirən ifadə formasından (rəsm, çertyoj, foto və yaxud inteqral sxem topologiyasının özü referatla birlikdə) biri təqdim olunmalıdır.

Onlayn Konsultasiya -

Onlayn Konsultasiya

?