Azərbaycan Respublikası	Müəllif Hüquqları Agentliyi

Tez-tez verilən suallar

“İnteqral sxem topologiyası” dedikdə nə başa düşülür?


“İnteqral sxem topologiyası” dedikdə altlığın səthində və ya həcmində hazırlanan, bir-birindən ayrılmayan elementlərdən, yaxud elementlərarası əlaqələrdən ibarət olub müəyyən elektron sxem funksiyasını tam və ya qismən yerinə yetirən elektron məmulat başa düşülür.

Onlayn Konsultasiya -

Onlayn Konsultasiya

?