Azərbaycan Respublikası	Müəllif Hüquqları Agentliyi

Tez-tez verilən suallar

Xüsusi qorunma hüququ ilə qorunan məlumat topluları hansılardır?


Maliyyə vəsaitləri, yaxud vaxt və enerji (resurs) məsrəfləri şəklində əhəmiyyətli sərmayə qoyuluşu hesabına yaradılmış məlumat topluları xüsusi qorunma hüququ ilə qorunur. İddiaçı xüsusi qorunma hüququ ilə qorunan məlumat toplusunun qorunma meyarı kimi əsas götürülən maliyyə vəsaitlərini, vaxt və enerji (resurs) məsrəfləri şəklində əhəmiyyətli sərmayə qoyuluşunu təsdiq edən sənədlər təqdim etməlidir. Qeydiyyat üçün təqdim edilən məlumat toplusu obyektiv formada (maddi daşıyıcıda) olmalıdır.

Onlayn Konsultasiya -

Onlayn Konsultasiya

?