Azərbaycan Respublikası	Müəllif Hüquqları Agentliyi

Tez-tez verilən suallar

Əsərdən istifadəyə müstəsna hüquqlar kimə məxsusdur?


Əsərdən hər hansı formada və üsulla istifadəyə müstəsna hüquqlar müəllifə (yəni əsərin yaradıcısına) məxsusdur. Əgər əsər qanunvericiliyə uyğun olaraq xidməti tapşırıq əsasında yaradılıbsa və ya əsərin əmlak hüquqları müəllif müqavilələri üzrə verilibsə, yaxud vərəsəlik qaydasında keçmişdirsə, onda müstəsna hüquqlar həmin hüquq sahibinə məxsus olur.

Onlayn Konsultasiya -

Onlayn Konsultasiya

?