Azərbaycan Respublikası	Müəllif Hüquqları Agentliyi

Tez-tez verilən suallar

Hansı əsərlər rəsmi dövlət qeydiyyatından keçirilə bilər və bunun üçün tələblər hansılardır?


yaradıcılıq fəaliyyətinin nəticəsi olan, obyektiv formada mövcud olan orijinal elm, ədəbiyyat və incəsənət əsərləri qeydiyyatdan keçirilə bilər. Dövlət sirrini, kommersiya sirrini saxlayan, pornoqrafiyanı, dini, irqi ayrıseçkiliyi təbliğ edən, milli ədavəti qızışdıran əsərlər qeydiyyatdan keçirilmir.

Onlayn Konsultasiya -

Onlayn Konsultasiya

?