Azərbaycan Respublikası	Müəllif Hüquqları Agentliyi

Ana Səhifə / Nəşrlər, prezentasiyalar

Əsərlərdən istifadənin bəzi növlərinə görə qonorar ödənilməsi qaydalarına dair İzahlar (restoran, kafe, bar, şadlıq evi mülkiyyətçilərinin istifadəsi üçün )İnternet və müəlliflik hüququ: maraqların toqquşması və kompromisin axtarışıAzərbaycan musiqi alətlərinin qorunması və inkişafı haqqındaƏtraf mühit və əqli mülkiyyətFövqəladə hallar, əqli mülkiyyət hüquqları ilə qorunan mədəni dəyərlər və insan hüquqlarıBiliklər və Texnologiyalar + İnvestisiyalar və Əqli mülkiyyət = Universitetlərin və Sənayenin İnsan Kapitalının Ekosistemi (ÜƏMT-nin Universitet və elmi-tədqiqat institutları üçün ƏM siyasəti modelinin uyğunlaşdırılması təcrübəsindən)Kreativ iqtisadiyyat və kiçik və orta sahibkarlığın innovasiyalı inkişafıAzərbaycanın inkişafında əqli mülkiyyət hüquqlarının roluAzərbaycan Respublikasının universitetlərində əqli mülkiyyətin və elmi-tədqiqat fəaliyyətinin dəstəklənməsində Müəllif Hüquqları Agentliyinin rolu (İnnovasiyalı inkişaf və universitetlərdə (elmi müəssisələrdə) texnologiyaların kommersiyalaşması yolları)Elmi, tədris və ədəbi əsərlərin mətnlərində plagiat və onun qarşısının alınması yollarıKreativ iqtisadiyyat və Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafıAzərbaycanın universitetlərində və elmi-tədqiqat müəssisələrində əqli mülkiyyət sahəsindəki siyasət haqqındaMüəllif-hüquq islahatı: istisnalar və məhdudiyyətlərƏqli mülkiyyət dünən, bu gün və sabahİstisnalar, məhdudiyyətlər və müəllif-hüquq qanunvericiliyiMədəniyyətin rəqəmsallaşması və rəqəmli copyright dayanıqlı inkişafdaVirtual məkan və müəlliflik hüququnun inkişafıAzərbaycanın müəllif-hüquq sistemi 20 ildəIT-IP: əqli mülkiyyətin gələcəyinə baxışƏqli mülkiyyət və insan kapitalı
Onlayn Konsultasiya -

Onlayn Konsultasiya

?