copag.gov.az copag.gov.az copag.gov.az

Ermənistan Respublikasının hərbi təcavüzünün nəticələri

Dağlıq Qarabağın ətrafındakı rayonlar

TƏCAVÜZÜN QURBANLARI

Dagıntılar və ziyanlar

Qaçqın, məcburı köçkün və sığınacaq axtaran şəxslər

İşğal edilmiş ərazilərdə olan Ermənistan hərbi qüvvələri

İşğal edilmiş ərazilərə qanunsuz köçürülən əhali

XəritəERMƏNİSTAN RESPUBLİKASININ HƏRBİ TƏCAVÜZÜNÜN NƏTİCƏLƏRİ

ERMƏNİSTAN RESPUBLİKASININ HƏRBİ TƏCAVÜZÜNÜN NƏTİCƏLƏRİ 


İŞĞAL EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRƏ QANUNSUZ KÖÇÜRÜLƏN ƏHALİ
(2015) 


Dağlıq Qarabağ — 8 500 

Laçın — 13 000 

Kəlbəcər — 700 

Şəxsi heyət — 45 000 nəfər 

Zəngilan — 520 

Cəbrayıl — 280 

Cəmi: 23 000 nəfər