copag.gov.az copag.gov.az copag.gov.az

Ermənistan Respublikasının hərbi təcavüzünün nəticələri

Dağlıq Qarabağın ətrafındakı rayonlar

TƏCAVÜZÜN QURBANLARI

Dagıntılar və ziyanlar

Qaçqın, məcburı köçkün və sığınacaq axtaran şəxslər

İşğal edilmiş ərazilərdə olan Ermənistan hərbi qüvvələri

İşğal edilmiş ərazilərə qanunsuz köçürülən əhali

XəritəERMƏNİSTAN RESPUBLİKASININ HƏRBİ TƏCAVÜZÜNÜN NƏTİCƏLƏRİ

ERMƏNİSTAN RESPUBLİKASININ HƏRBİ TƏCAVÜZÜNÜN NƏTİCƏLƏRİ 


İŞĞAL EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRDƏ OLAN ERMƏNİSTAN HƏRBİ QÜVVƏLƏRİ
(2015) 


Tank — 350 

Artileriya — 425 

ACV — 398 

Şəxsi heyət — 45 000 nəfər