Azərbaycan Respublikası	Müəllif Hüquqları Agentliyi

Ana Səhifə / Nəşrlər, prezentasiyalar

Əsərlərdən istifadənin bəzi növlərinə görə qonorar ödənilməsi qaydalarına dair İzahlar (restoran, kafe, bar, şadlıq evi mülkiyyətçilərinin istifadəsi üçün )



İnternet və müəlliflik hüququ: maraqların toqquşması və kompromisin axtarışı



Azərbaycan musiqi alətlərinin qorunması və inkişafı haqqında



Ətraf mühit və əqli mülkiyyət



Fövqəladə hallar, əqli mülkiyyət hüquqları ilə qorunan mədəni dəyərlər və insan hüquqları



Biliklər və Texnologiyalar + İnvestisiyalar və Əqli mülkiyyət = Universitetlərin və Sənayenin İnsan Kapitalının Ekosistemi (ÜƏMT-nin Universitet və elmi-tədqiqat institutları üçün ƏM siyasəti modelinin uyğunlaşdırılması təcrübəsindən)



Kreativ iqtisadiyyat və kiçik və orta sahibkarlığın innovasiyalı inkişafı



Azərbaycanın inkişafında əqli mülkiyyət hüquqlarının rolu



Azərbaycan Respublikasının universitetlərində əqli mülkiyyətin və elmi-tədqiqat fəaliyyətinin dəstəklənməsində Müəllif Hüquqları Agentliyinin rolu (İnnovasiyalı inkişaf və universitetlərdə (elmi müəssisələrdə) texnologiyaların kommersiyalaşması yolları)



Elmi, tədris və ədəbi əsərlərin mətnlərində plagiat və onun qarşısının alınması yolları



Kreativ iqtisadiyyat və Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı



Azərbaycanın universitetlərində və elmi-tədqiqat müəssisələrində əqli mülkiyyət sahəsindəki siyasət haqqında



Müəllif-hüquq islahatı: istisnalar və məhdudiyyətlər



Əqli mülkiyyət dünən, bu gün və sabah



İstisnalar, məhdudiyyətlər və müəllif-hüquq qanunvericiliyi



Mədəniyyətin rəqəmsallaşması və rəqəmli copyright dayanıqlı inkişafda



Virtual məkan və müəlliflik hüququnun inkişafı



Azərbaycanın müəllif-hüquq sistemi 20 ildə



IT-IP: əqli mülkiyyətin gələcəyinə baxış



Əqli mülkiyyət və insan kapitalı




Onlayn Konsultasiya -

Onlayn Konsultasiya

?